intro | home

info@bramstoof.nl

+31 (0) 640347345

Bram Stoof
Bram Stoof Turks landschap Turkish landscape
Atelier Bram Stoof
Bram Stoof Noorwegen Norway
Bram Stoof Illustraties Illustrations

agenda en nieuws news and agenda

 

EXPOSITIE |EXHIBITION

Hollandse Aquarellistenkring

in Pulchri Studio

29 oktober t/m 20 november 2016

dinsdag t/m zondag van 11:00 tot 17:00 u.

 

Pulchri Studio

Lange Voorhout 15

2514 EA Den Haag

070 346 17 35

info@pulchri.nl

www.pulchri.nl

 

 

Ruim een halve eeuw voordat aan het Lange Voorhout een dak gevonden werd, was er een groepje schilders dat samen naar model tekende. Zij deden dat op het atelier van Lambertus Hardenberg. In deze kring treffen wij ook de beide Weissenbruchs en Mesdag aan. Uit de samenkomsten kwam meer voort dan mooie tekeningen en degelijke studies. In 1847 werd een Schilderkundig Genootschap opgericht, Pulchri Studio. Na eerst op andere Haagse adressen te zijn gehuisvest, werd in 1901 het statige pand betrokken waar de vereniging nog altijd onderdak heeft.

De mooiste tentoonstellingszalen van Pulchri, die naar mijn smaak gerekend mogen worden tot de mooiste van Nederland, heten de Hardenberg-, Weissenbruch- en Mesdagzaal.

Inmiddels is de Hollandse Aquarellistenkring bijna 70 jaar oud. In 1947, inderdaad een eeuw nadat Pulchri ontstond, werd dit genootschap door Kees Verwey en Otto B. de Kat in het leven geroepen. Het doel was de tanende belangstelling voor het medium waterverf nieuw leven in te blazen. Levendig is de Hak ook nu nog, er wordt veelvuldig geëxposeerd. Uit deze exposities blijkt ook levendigheid van het medium zelf, zeker tijdens een grote ledententoonstelling.

Tijdens de lopende tentoonstelling van de Hak in Pulchri laat ik een aantal modeltekeningen zien. De laatste jaren maak ik die bijna uitsluitend met aquarelverf, in een gedempt palet. Ik hou van het aquarel. En ik hou ook van modeltekenen. Makkelijk vind ik het niet nee, het is een nogal veeleisende liefde. Wel een hele belangrijke. De studie naar levend model geldt voor mijn werk als een grondslag.

‘De mens is de maat van alle dingen.’ Deze zinsnede van de oude Protagoras krijgt bij de studie naar de menselijke figuur een eigen invulling. ‘Het belangrijkste is de maat’, vulde mijn leermeester Jaap Nieuwenhuis de Griekse wijsgeer aan, ‘Als die niet deugt, dan valt de hele boel in elkaar. Al zou je hemel en aarde bewegen, het wordt nooit wat.’ Het gaat hierbij verder dan alleen de proporties binnen de figuur zelf, op zich al geen sinecure. Het naakt is genadeloos waar het fouten in de verhoudingen betreft.

De figuur bepaalt ook de ordening van de omringende ruimte. Richtingen, vlakken, lijnen, licht en donker verdeling binnen het beeldvlak hebben de taak de protagonist te steunen. Alles speelt een rol binnen het arrangement waarin de mens maat geeft aan alle dingen.

Aquarel is een techniek die weinig correcties toelaat. Het tekenen naar model is aan tijd gebonden. Deze twee condities samen genomen leiden in beginsel tot een resultaat dat me dierbaar is. Het is eerlijk en intiem, de tekenaar verhult zich net zo min als zijn onderwerp.

Na een lang reces hebben mijn vrienden en ik onze bijeenkomsten om model te tekenen hervat. We doen dat in het atelier van een van ons. Natuurlijk wordt er op zo’n avond niet alleen getekend. Er wordt ook uitgebreid van gedachten gewisseld. Misschien dat er uit die gespreksstof ooit een statig pand met lichte zalen verrijst. Een daarvan moet dan zeker de Van der Schoorzaal gaan heten. Naar onze goede gastheer. Bedankt, Rob van der Schoor.

Voorlopig stellen we met plezier ten toon in Pulchri Studio. Van harte welkom!

 

 

http://www.pulchri.nl/tentoonstellingen/hollandse-aquarellistenkring-0

 

EXPOSITIE |EXHIBITION

Landschappelijk

bij

Galerie Petit

12 november t/m 10 december 2016

woensdag t/m zaterdag van 12:00 tot 17:00 uur

 

Galerie Petit

Nieuwe Zijds Voorburgwal 270

1012 RS Amsterdam

020 626 75 07

info@galeriepetit.nl

www.galeriepetit.nl

 

We hebben heel wat samen schilderend afgereisd, Maarten Welbergen en ik. De laatste jaren zette hij zijn schreden vooral in de richting van zijn tweede thuisland, Tsjechië. Zelf zocht ik meermalen mijn toevlucht bij mijn vriend en collega Alexander Verduijn de Boer in Spanje. Het markante landschap en de haast verlaten dorpen van Teruel stalen mijn hart.

Eerder was al landschappelijk werk van Maarten en mij in een ruimte te zien. Een jaar geleden hielden we in de Wackers Academie een expositie met de weerslag van onze reizen op papier.

Bij Galerie Petit laat ik naast aquarellen nu ook werk in olieverf zien. Onder meer worden een aantal van de recente Spaanse stukken tentoongesteld.

De expositie, waarbij ook bronsplastieken van Harry de Leeuw staan opgesteld, wordt geopend op zaterdag 12 november om 15:00 uur. Je bent van harte welkom.

 

 

copyright © bram stoof 2015 all rights reserved